0$0.00

Isoleerlakk 0,5 L

20,00 €
Šellakil põhinev isoleerkrunt sobib tundmatute plekkide ja läbijooksude isoleerimiseks enne värvimist. Kruntimine ühtlustab aluspinna imavust, parandab nakkuvust ja tagab väiksema värvikulu.
Kasutuskohad: sobib puit- ja krohvpindadele.
Kruntimistingimused: krunditav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.
Pinna ettevalmistamine: eemaldada varem värvitud pinnalt lahtine värv. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust.
Kruntimine: enne kasutamist korralikult segada. Krunt kanda pinnale ühtlaselt, kasutades pintslit.